ALLMÄNHÄLSA -EN LÅNGSIKTIG SÄKER OCH HÄLSOFÖRBÄTTRANDE STRATEGI (LSHFB)
John Blivik

ALLMÄNHÄLSA- systematisk individualisering genom balanserad sympatisk, kognitiv, emotionell kartläggning, bekräftelse och förklaringar av alla hälsodeterminanter (alarmsymtom och tecken samt långsiktiga hälsoavgörande faktorer). Det föråldrade evidensbegreppet har gjorts till ett industriellt verktyg och behöver ersättas av en opartiskt Hill´skt strategi för att bedöma underliggande kausala orsakssamband mellan hälsodeterminanter och riktiga hälsoeffekter. Dessutom har man en prioriteringsberedning från 1995 som är konstruerad för att skapa medikalisering, sjukdomar och skador. Denna behöver omgående bytas ut till en långsiktigt säker och hälsoförbättrande strategi.

Sponsorer, sponsrade auktoriteter och läkarföreningar har via myndigheter, SKL, regioner, vårdgivare och sina medikaliserande register skapat en vårdpraxis bestående av skadliga kontroller, passivisering, medikalisering och felmedicinering. Därför amfetaminbehandlas 5 % av barnen i Sverige idag och därför ökar insulin-, östrogenförskrivningen och biverkningstyngda neuroleptika-förskrivningen trots att det orsakar 10 000-tals årliga dödsfall, sjukdomar, komplikationer och försämringar.
Jävig ledning och styrning leder till subjektiv feldiagnostik och objektiva effektmått (enbart blodglukos) som maskerar de verkliga orsakerna och i sig orsakar den största andelen av sjukdomarna, försämringarna och dödsfallen. Vården negligerar och förvärrar därför rutinmässigt vårdnadshavarnas hälsa, omvårdnadsförmåga och motverkar självständig förståelse av metabola hälsodeterminanter.

Svenska psykospatienter och diabetiker av alla kategorier lever därför 10-20 år kortare och har en upp till 15 gånger sämre prognos ju mer rutinvård de utsätts för.

Allmänhälsa förespråkar främst långsiktig säkerhet- primum est non nocere. Det absolut viktigaste är att aldrig medverka till ökad risk för skador, framtida sjukdomar eller dödsfall. Detta kräver en renodlad långsiktigt säker hälsoförbättrande vårdstrategi (LSHFBV). Alla vårdåtgärder som diagnoser, utredningar, provtagningar, medicineringar eller nekan till sådant ska ha hållbara opartiska Hillska argument och redovisade resultat som talar starkt för LSHFBV. Endast åtgärder som skapar långsiktiga säkra positiva hälsoresultat får kallas behandling. Mediciner ska alltid jämföras med effekten av alla relevanta miljö- och livsstilsfaktorer samt alltid relateras till medikaliseringsrisker. Alla vårdåtgärders möjligheter och risker ska individualiseras, dvs alla hälsodeterminanter ska kartläggas, värderas, rangordnas, bekräftas och förklaras. Personen skall alltså inte omvandlas till en vårdberoende kontrollerad patient utan istället göras självständig genom att erbjudas ett fullvärdigt individualiserat införstått samtycke. Diskussionen skall vara långsiktigt säkerhetsinriktad, jämlik, och förklarande, inte kopieringsinriktad, auktoritär, kortsiktig och kontrollerande. Inga relevanta hälsodeterminanter får utelämnas. En kontakt eller åtgärd skall alltid ha som mål att maximera långsiktig säkerhet och hälsa och inte alls enbart fokusera på efterfrågan-som dock ska bekräftas-just för att spara tid för och fokusera på långsiktig hälsoförbättring. AHA-Professionaliteten innefattar balanserad sympatisk, emotionell, kognitiv bekräftelse av handlingar, upplevelser, egenskaper och åsikter samt förklarar alltid alla och döljer inga omständigheter som skyddar mot eller ökar risker för skador, sjukdomar, försämringar eller dödsfall.

https://www.bokus.com/bok/9789188949431/allmanhalsa/

https://www.adlibris.com/se/sok?q=allm%C3%A4nh%C3%A4lsa

190506. TACK!!!

190508. VARMT TACK, VULKAN!

Kommentarer

23.10.2021 09:36

H93RY9R www.yandex.ru

H93RY9R www.yandex.ru

22.08.2019 19:21

Angela

Hej, har jag förstått dig rätt att varje typ 1-diabetiker skulle må bra av metformin om han eller hon annars är frisk och inte har pump?

23.08.2019 03:56

John

Hej Angela! Ja. Allt som minskar insulinnivåer är bra för alla med övervikt och för att förebygga övervikt oberoende av om de har diabetes, typ 1 eller 2.

25.04.2019 16:18

Sonja Pettersson

Jag gillar Boken ,har läst mycket om Diabetes fantastisk bok ,kanon jobbat ,och du har rätt i det du säger

23.04.2019 07:46

John

Allmänhälsa-boken är utgiven
https://www.adlibris.com/se/sok?q=allm%C3%A4nh%C3%A4lsa
https://www.bokus.com/bok/9789188949431/allmanhalsa/